1. Järjestäjät

Arvonnan toteuttaa Imatra Base Camp Oy (Y-tunnus: 2619848-1, jäljempänä ”IBC”). Edellä mainitusta käytetään jäljempänä nimitystä ”arvonnan järjestäjä”. Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailuun liittyviä päätöksiä sekä osallistumissivustolla www.kansallisihme.fi/vieraanvaraisuus olevia tarkentavia ehtoja.

2. Osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä IBC:n palveluksessa olevia henkilöitä, jotka osallistuvat tämän arvonnan järjestämiseen. Arvontaan voi osallistua lähettämällä arvonnan järjestäjälle tarinan karjalaisesta vieraanvaraisuudesta (kuva, video, teksti tai ääniviesti) sekä nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero). Arvontaan voi osallistua vain yhden kerran.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 8.5.2022 ja päättyy 30.6.2022 klo 23.59. Päättymisajan jälkeen vastaanotetut osallistumiset eivät osallistu palkinnon arvontaan.

4. Palkinto

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan yhdelle henkilölle majoituslahjakortti (1 yö, 2hh) Imatran Valtionhotelliin ja kutsu Imatralle Kulttuuritalo Virtaan Sen seitsemää sorttia -näyttelyn avajaisiin 19.8.2022. Palkinnon arvo on noin 140€.

5. Arvonnassa voittaminen ja palkinnosta ilmoittaminen

Palkinnon voittaja arvotaan keskiviikkona 1.7.2022 kaikkien tarinan (kuva, video, teksti, ääniviesti) ja yhteystietonsa (nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero) jättäneiden kesken. Palkinnosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi virheellisten yhteystietojen vuoksi seitsemän (7) päivän kuluessa, palkinnon voittaja arvotaan uudelleen muiden osallistujien joukosta. Mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai arvonnan muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa tämä poissulkemiseen palkinnon arvonnasta.

6. Vastuut

Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnanjärjestäjät kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään tai aiheutuneen tähän arvonnan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnanjärjestäjien vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.

7. Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin

Kaikki oikeudet osallistumissivustolla olevaan materiaaliin kuuluvat arvonnanjärjestäjille. Osallistuessaan tähän arvontaan osallistuja myöntää samalla arvonnanjärjestäjille oikeuden käyttää arvonnassa toimitettua materiaalia "Sen seitsemää sorttia" -näyttelyssä ilman erillisiä suostumuksia tai erillistä korvausta, ja vastaa siitä, että osallistujalla on oikeus luovuttaa edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet ja ettei toimitettu materiaali loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali - tai muita oikeuksia kuten yksityisyyden suojaa.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen

Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman eri suostumusta. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla arvonnan tietosuojaselosteesta. Osallistuja myöntää arvonnanjärjestäjille oikeuden käyttää palkinnon voittaneen osallistujan nimeä, kuvaa tai lausumaa arvontaan liittyvässä aineistossa eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta.

9. Lisätiedot

Panu Kärri
email: panu.karri(at)imatra.fi
puh: 040 195 7693

Imatra Base Camp Oy
Virastokatu 2
55100 Imatra

10. Tietosuojaseloste