Imatrankosken voimalaitoksen läheisyyteen Kruununpuiston alueelle on rakennettu n. 1 km pituinen kaupunkipuro. Kaupunkipuro jakautuu kahteen osa-alueeseen, maisemalliseen yläosaan, joka sijaitsee Imatrankosken voimalaitospadon ja Imatrankoskentien välisellä alueella ja luonnonmukaiseen alaosaan, joka käsittää Imatrankoskentien ja Vuoksen välisen osuuden. Puron alaosan toteutuksen lähtökohtana on kalataloudellisien seikkojen huomioiminen. Puron alaosa toteutuksella on pyritty luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet taimenien poikastuotannolle ja poikasien menestymiselle.

Matkailun näkökulmasta kaupunkipuro on vetovoimainen elämys, joka tuo uudella tavalla esiin alueen historiaa ja geologiaa. Puro kohentaa keskeisen puistoalueen näyttävyyttä ja luo alueelle uuden matkailun kannalta merkittävän elementin. Kalatalouden kannalta tavoitteena on lisätä alueella olevan taimenkannan lisääntymismahdollisuuksia.